Archive for the ‘Musika’ Category

Hale – Kundiman Album Review

08/04/2009

Bakasyon ng taong 2008 nang makarinig ng bagong awitin ang mga tao. Isang masayang awitin at pagkarinig ng aking mga kaibigan ay tinanong nila kung “Hale ba talaga iyon?” at ang iba naman ay binigyan ng ibang titulo ang nasabing kanta; ang dapat na “Pitong Araw” ay tinawag nilang “Kahit Pa Part 2”. Ang “Leap […]